Subscribe:

Ads 468x60px

.

Featured Posts

You want weapons? We're in a library! Books! The best weapons in the world!

czwartek, 13 lutego 2014

Buszujący w zbo...wyprzedażach :)

1. "Krwawe Szaleństwo" - Karen Marie Moning
2. "Czas Odwetu" - Lily St. Crow
3. "Świat Podziemi" - Meg Cabot
4. "Normalne Marzenia" - Kiersten White
5. "Wędrówka przez sen" - Josephine Angelini
6. "Obsydianowe serce. część 1" - Jo Honisch
7. "Obsydianowe serce. część 2" - Jo Honisch
8. "Pachnidło" - Patrick Süskind 


Zamieszczam moje ostatnie zdobycze, które wygrzebałam z wielgachnych koszy umieszczonych
kilku supermarketach. Niestety należę do grupy osób, które nie potrafią oprzeć się
jakimkolwiek obniżką cen książek i dlatego nie mogłam przejść obojętnie obok plakatów
obwieszczających mi książki po 6 zł, 10 zł czy 15 zł - musiałam coś kupić, inaczej być nie mogło ;)
W takich chwilach nie liczy się dla mnie fakt, że mam ochotę przeczytać jakąś książkę w 
najbliższym czasie - niektóre pozycje z mojej biblioteczki leżą już trzy lata, a ja nawet do nich nie 
zajrzałam - ach ten impuls! A potem dziwię się, gdzie zniknęły te wszystkie pieniądze...

poniedziałek, 10 lutego 2014

Lekko opóźniona recenzja - „Państwa arabskie a Unia Europejska” red. naukowa Agnieszka Barcik, Piotr Dziwiński oraz Artur Skorek

Miałam postanowienie by wstawiać chociaż jedną recenzję na miesiąc - przyszła sesja i wszystko pozamiatała. Niestety w styczniu nie miałam ani jednej chwilki wolnej na przeczytanie jakieś ciekawej książki, jedynie podręczniki czy inne naukowe opracowanie trafiały w moje ręce. Szczęśliwym trafem na ćwiczenia ze stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej musiałam przeczytać książkę i napisać coś na kształt recenzji naukowej - miałam opory czy się nią z Wami dzielić, bo nie jest to typowy mój twór, ponadto nie jest to zwięzła recenzja, ale koniec końców pomyślałam, że może kogoś zaciekawi ta tematyka i poczuję się troszkę lepiej odnośnie złamania swojego postanowienia - tłumaczę sobie, że nie do końca je złamałam, bo ostatecznie napisałam jakąś recenzję w styczniu ;)


   Wydarzenia mające miejsce w ostatnich latach w krajach Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu skupiają na sobie uwagę całego świata, który bacznie śledzi choćby najdrobniejsze zmiany polityczne czy też ekonomiczne zachodzące w państwach arabskich. Obszar ten, niezwykle istotny z punktu widzenia społeczności międzynarodowej, już od dłuższego czasu zmaga się z wieloma problemami – począwszy od wysokiej stopy bezrobocia czy też szerzącej się korupcji i demoralizacji, poprzez ograniczenia swobód obywatelskich i podstawowych wolności, a skończywszy na autorytarnych władzach oraz braku możliwości wpływu na politykę państwa przez zwykłych obywateli. W świetle tych zdarzeń istotna wydaje się próba odpowiedzi na pytanie: w jakim kierunku zmierza sytuacja państw arabskich i w jak dużym stopniu wpłynie to na resztę aktorów areny międzynarodowej.
   Książka pt. „Państwa arabskie a Unia Europejska” pod redakcją naukową Agnieszki Barcik, Piotra Dziwińskiego oraz Artura Skorka wydana w 2011 roku przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsko-Białej swoją tematyką idealnie wpasowuje się w problematykę obszaru obejmującego swym zakresem państwa arabskie i może ona pomóc zrozumieć złożoność zjawisk świata arabskiego, w tym przypadku, w kontekście jego relacji z Unią Europejską.
   Publikacja ta jest zbiorem artykułów i referatów powstałych na potrzeby konferencji naukowej nt. „Państwa arabskie a Unia Europejska” zorganizowanej w ramach XII Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki w maju 2011 roku przez Koło Naukowe Studentów Stosunków Międzynarodowych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsko-Białej oraz Forum Młodych Dyplomatów Wyższej Szkoły Administracyjnej w Bielsku-Białej. Nie jest to pozycja objętościowo obszerna, liczy zaledwie 136 stron i składa się ze wstępu oraz 15 rozdziałów.
   We wstępie redaktorzy opracowania wyjaśniają skąd bierze się ogromne zainteresowanie obszarem  Północnej Afryki oraz Bliskim Wschodem i  jaką rolę w stosunkach międzynarodowych odgrywa właśnie teren zamieszkały przez Arabów.  Podkreślają oni również spójność dzieła, mimo iż ma ono charakter wielowątkowy i stworzone zostało ze zbioru pracy wielu autorów.
   Pierwszy rozdział zatytułowany został „Polityczne i gospodarcze aspekty Procesu Barcelońskiego i jego przyszłości po rewolucjach w Afryce”. Autorka tekstu nie ogranicza się tylko do przedstawienia  Partnerstwa eurośródziemnomorskiego[1] i wydarzeń po jego zainicjowaniu, ale również zapoznaje czytelnika z okresem poprzedzającym Proces Barceloński.
   Rozdział drugi poświęcony został Europejskiej Polityce Sąsiedztwa[2], a dokładnie jej wymiarowi południowemu – relacją Unii Europejskiej z państwami arabskimi Afryki Północnej. W artykule tym zostały przedstawione korzyści płynące z dwustronnej współpracy w ramach EPS oraz instrumenty finansowe, dzięki którym UE realizuje swoje cele polityczne.     Autorka zwraca szczególną uwagę na fakt, że współpraca w ramach partnerstwa śródziemnomorskiego  przyniosła większe osiągnięcia w  sferze gospodarczej, niż w dziedzinie demokratyzacji systemów rządów.
   Kolejny artykuł porusza kwestię przemian w krajach arabskich. Autorka tekstu dużo miejsca poświeciła problemom, z którymi borykają się kraje muzułmańskie. Państwa te charakteryzuje wysoki poziom korupcji np. w Egipcie jej poziom sięga 3,1[3], analfabetyzm w niektórych krajach regionu dochodzi nawet do 45% (Jemen, Maroko)[4], a według danych na rok 2010 podanych przez organizację Freedom House[5] tylko trzy kraje arabskie były uważane za częściowo wolne – Kuwejt, Liban i Maroko. Aleksandra Jeziorowska, równie w dużym stopniu, skupiła się na wyzwaniach stojących przed polską prezydencją. Podkreśla ona nieefektywność polityki względem krajów arabskich i potrzebę zmiany podejścia na prodemokratyczne. Nie oznacza to w mniemaniu autorki kopiowania europejskich wzorców, gdyż nie przyniesie to pożądanego efektu, raczej oczekiwane jest indywidualne podejście, z racji zróżnicowania krajów islamu.
   W rozdziale czwartym przedstawiono przesłanki wybuchu rewolucji w Tunezji, Egipcie i Libii oraz stosunek Unii Europejskiej do przebiegu tych zdarzeń. Przyczyny wybuchu protestów we wszystkich tych państwach są zbliżone – przede wszystkim autorka podkreśla ogromny wpływ długoletnich rządów autorytarnych oraz niezwykle trudnej sytuacji społeczeństwa, które pozbawione zostało podstawowych praw. Ponadto akcentuje ona rolę internetowych portali społecznościowych na  przebieg demonstracji oraz wskazuje na szybką reakcje Unii Europejskiej, która zdecydowanie potępiła działania autorytarnych przywódców. Wartym odnotowania jest jednak fakt, że początkowo Francja opowiedziała się po stronie reżimu Zina Al-Abidina Ben Alego, dopiero kilka dni później prezydent Nicolas Sarkozy wytłumaczył się z tego nieporozumienia.
   Następny artykuł opisuje skutki społeczne Arabskiej Wiosny Ludów. W tym teksie uwaga czytelnika zwrócona została na sytuacje ludzi zamieszkujących tereny objęte działaniami rewolucyjnymi. Autorka pracy wyraźnie eksponuje wpływ protestów na życie zwykłych mieszkańców, którzy muszą poradzić sobie z ogromem zniszczeń i próbą przemian, jakie muszą zajść, by ich los uległ poprawie, gdyż rewolucja jedynie zapoczątkowała pewien proces.  Godny zapamiętania jest pozytywny wpływ rewolucji na sytuacje kobiet, które zyskały szansę na złamanie pewnych tradycyjnych zasad i tym samym podniesienie swojej pozycji społecznej.
   W kolejnej publikacji poruszono temat wpływu doktryny wojny z terroryzmem[6] i konfliktu irackiego na politykę zagraniczną i bezpieczeństwo Unii Europejskiej. Wydarzenia mające miejsce w Iraku stanowiły element niezgody pomiędzy państwami członkowskimi UE i uwidoczniły ewidentny brak wspólnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Sytuacja ta przyczyniła się do podpisania szeregu dokumentów regulujących kwestie bezpieczeństwa, m.in. były to: Europejska Strategia Bezpieczeństwa czy też Strategia UE w zakresie zwalczania terroryzmu.
   W rozdziale siódmym autorka dostrzega i ukazuje zróżnicowany charakter Arabskiej Wiosny w zależności od obszaru objętego wystąpieniami. W obrębie Półwyspu Arabskiego możemy mówić o podłożu religijnym protestów, jeśli chodzi o Bliski Wschód to przyczyn należy upatrywać w złej sytuacji społecznej będącej wynikiem długoletnich rządów autorytarnych, zaś w kontekście państw Afryki Północnej mówi się o podłożu etniczno-plemiennym konfliktu.   
   Kolejne cztery artykuły prezentują czytelnikowi szczegółowy obraz sytuacji politycznej w wybranych państwach arabskich. Autorzy dokonują wnikliwej analizy wydarzeń mających miejsce w Egipcie, Libii i Jemenie dzięki czemu postronny obserwator może z łatwością dostrzec nawet najdrobniejsze zawiłości i tym samym lepiej zrozumieć złożoność tego tematu.  
   Problem arabskich imigrantów w krajach Unii Europejskiej jest przedmiotem rozważań rozdziału dwunastego. Autor tekstu zwraca uwagę na dwojakie podejście do tej kwestii państw członkowskich UE. W czasach wzrostu gospodarczego imigranci przyjmowani byli bardzo chętnie przez kraje europejskie, każde ręce były potrzebne do pracy. Po zamachach terrorystycznych w Europie oraz po załamaniu się gospodarki otwartość państw zmalała, coraz częściej można było usłyszeć opinie, że wszelkie trudności spowodowane są przez imigrantów. Mimo negatywnego nastawienia ludności państw UE do arabskiej imigracji autor pracy zauważa istotny fakt, że stosunek ten nie ma bezpośredniego wpływu na relacje pomiędzy Unią Europejską a państwami, z których ludność emigruje, gdyż obie strony problemu łączą wielomiliardowe kontrakty biznesowe
   Następny artykuł zbliżony treściowo jest do poprzedniego – przedstawiono w nim historię uchodźctwa Palestyńczyków do krajów arabskich, a także europejskich. Autorka artykułu kładzie nacisk na rozróżnienie reakcji poszczególnych państw na przybywającą ludność palestyńską. Kraje sąsiadujące wykazują od początku negatywne nastawienie, uchodźcy na ich obszarach często pozbawieni zostają praw tj. prawo do posiadania  domów na własność czy też prawo do nabycia obywatelstwa. Polityka unijna jest z goła odmienna od tej prowadzonej przez państwa arabskie regionu. Uchodźcy z Palestyny mogą liczyć na bezpośrednie przyznanie azylu lub pomoc finansową. Unia Europejska przeznacza pokaźne środki na pomoc humanitarną i wsparcie projektów na rzecz poprawy sytuacji uchodźców.
   W przedostatnim materiale czytelnik zapoznaje się z pojęciem fundamentalizmu islamskiego[7]. Autorka omawiając zagadnienie dostrzega trudność w zrozumieniu tego zjawiska dla odbiorcy z zewnątrz i dlatego stara się pokazać jego zróżnicowanie i wieloaspektowość. Konieczne wydaje się rozróżnienie fundamentalizmu islamskiego od zasad i wartości wynikających bezpośrednio z Koranu. Mimo iż pierwsze wspomniane powyżej pojęcie opiera się na podstawach islamu, to wyraźnie Koran potępia wyznawców, którzy „zabijają wierzącego naumyślnie”[8], a nie od dziś wiadomo, że fundamentalizm bezpośrednio łączy się działaniami terrorystycznymi.
   Ostatni artykuł porusza temat terroryzmu, który z punktu widzenia autora powinien być traktowany jako instrument polityczny i metoda realizowania celów. Szczególne miejsce w artykule zajmuje kwestia zagrożenia, atakami terrorystycznymi, państwa polskiego. Terroryzm może stanowić zagrożenie dla Polski z racji jej udziału w misjach pokojowych i stabilizacyjnych czy też w wyniku przynależności do takich organizacji jak NATO czy Unia Europejska.
   „Państwa arabskie a Unia Europejska” to wbrew pozorom książka tematyczne różnorodna – autorzy podejmują się omówienia takich kwestii jak partnerstwo śródziemnomorskie, przemiany państw arabskich czy problem imigracji i uchodźctwa. – co jest jej ewidentnym plusem, gdyż każdy może znaleźć coś interesującego dla siebie.
   Godna pochwalenia jest rzetelność autorów, którzy w wyczerpujący sposób omawiają poruszane zagadnienia. Prawie każdy rozdział posiada potężny zbiór przypisów i źródeł, z których autorzy korzystali podczas swoich prac, co umożliwia czytelnikowi pogłębienie wiedzy na wybrany przez niego temat .
   Jako minus tej pozycji można uznać jej dostępność, gdyż tylko trzy biblioteki w Warszawie posiadają ją w swoich katalogach (bez możliwości wypożyczenia przez  studenta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego), a zakup możliwy jest tylko od wydawnictwa – nie jest ona dostępna w żadnej księgarni internetowej.   
   Sięgając po to dzieło trzeba mieć na uwadze fakt, że powstało ono w 2011 roku i niektóre zagadnienia się przedawniły. Z jednej strony jest to minus, ale z drugiej może być to uznawane za jej atut, gdyż pozwala to zaobserwować tok myślenia autorów i porównać go z rozwojem sytuacji. Dziwić może również brak podjęcia, przez któregoś autorów, sprawy Syrii, o której ostatnimi czasy jest bardzo głośno. To z kolei pokazuje nam, że kwestia ta w ówczesnym czasie nie była uznawana za istotną i nie upatrywano w niej takiego scenariusza, jaki obserwujemy dzisiaj.
   Książkę „Państwa arabskie a Unia Europejska” mogę polecić osobom zainteresowanym tematyką relacji państw arabskich z krajami członkowskimi UE czy też kwestiami społecznymi regionu Afryki Północnej.
[1] Partnerstwo eurośródziemnomorskie między Unią Europejską (UE) a państwami południowego regionu Morza Śródziemnego zostało zainicjowane 1995 r. przez proces barceloński. To partnerstwo polityczne, gospodarcze i społeczne jest zbudowane na zasadzie wzajemności, solidarności i wspólnego rozwoju.: http://europa.eu/legislation_summaries /external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/r14104_pl.htm[27.01.2014]
 [2] EPS jest inicjatywą polityczną, zapoczątkowaną w 2003r., stwarzającą perspektywy stopniowego przekraczania tradycyjnych stosunków w dziedzinie wymiany handlowej oraz współpracy zmierzającej do ściślejszej integracji między UE a jej sąsiadami.: http://ec.europa.eu/economy_finance/international/neighbourhood_policy/index_pl.htm[27.01.2014]
[3] Opracowanie Transparency International Corruption Perceptions Index 2010
[4] Dane na podstawie CIA World Factbook 2010 i 2011
[5] Organizacja założona w 1941 roku przez Wendella Wilkiego i Eleanorę Roosevelt, której celem jest promowanie wolności na całym świecie.: http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_House[27.01.2014], http://www.freedomhouse.org/about-us#.Uuas9PmtaQ8[27.01.2014]
[6] Termin wprowadzony przez amerykańskiego prezydenta George’a W Busha po atakach z 11 września 2011r. odnoszący się do walki z grupami terrorystycznymi : http://web.archive.org/web/20110204112337/http://www.abc.net.au/news/ newsitems/200605/s1632213.htm[27.01.2014]
[7] Jest to tendencja do podporządkowania całości życia politycznego i społecznego prawu religijnemu zawartemu w Koranie.: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3903233/fundamentalizm.html[27.01.2014]
[8] Str.123

piątek, 13 grudnia 2013

"Grobowa Wiedźma" - Kalayna Price

Tytuł: Grobowa Wiedźma
Autor: Kalayna Price
Cykl: Seria o Alex Craft
Wydawnictwo: Copernicus Corporation
Premiera: 2012-04-20
Ilość stron: 359


W swoim dorobku czytelniczym z wieloma rzeczami się zetknęłam – wiedźmy, wampiry, wilkołaki, krasnoludy, elfy, niziołki, drowy itp. – więc nie lada wyzwanie sprawia mi znalezienie książek, które będą miały w sobie nutkę innowacyjności, swoisty powiew świeżości; dlatego też niezmiernie się cieszę i ekscytuję, za każdym razem, gdy znajdę taką perełkę wśród tysiąca dostępnych pozycji. Ostatnio takie zawirowanie emocjonalne zapewniła mi „Grobowa Wiedźma” autorstwa Kalayna Price1, którą zdecydowanie mogę zaliczyć do elitarnego grona dzieł, wprawiających czytelnika w błogi stan upojenia.

Na samym początku muszę wystosować ostrzeżenie do osób, które natrafiły na tę recenzję - jeżeli masz problem ze zbyt pochwalnymi tekstami, gloryfikujące słownictwo przyprawia cie o ból głowy i nie jesteś w stanie znieść krzty przesadyzmu, to pomiń poniższy tekst i od razu przejdź do oceny książki, gdyż to co czeka na ciebie poniżej może przynieść uszczerbek na twoim zdrowiu, a tego wolelibyśmy uniknąć. Mając za sobą tę drobną kwestię formalną, pozwolę sobie zacytować niejakiego Khan'a2 - "Shall we begin?".

Życie Alex Craft nie należy do nudnych; jako grobowa wiedźma może rozmawiać ze zmarłymi, co już samo w sobie jest wyczerpujące, do tego rachunki raczej nie znikną w magiczny sposób, dlatego też Alex dwoi się i troi biegając po mieście jako prywatny detektyw, a w między czasie pomaga policji w rozwiązywaniu spraw - nie to żeby było to jakoś mocno opłacalne zajęcie. Już na samym początku zaznajamiamy się z niezwykłą wręcz tendencją głównej bohaterki do wpadania w tarapaty (myślę, że w tej kwestii spokojnie może stawać w szranki z Atticus'em
3  czy też z Mercy). Alex dostaję nowe zlecenie, a mianowicie musi rozwikłać sprawę morderstwa. Nie jest to nic z czym nasza bohaterka nie miała wcześniej do czynienia, jak zwykle swoje działania rozpoczyna od przywołania cienia, ale kto by pomyślał, że ten, jak nigdy, ją zaatakuje, a opuszczając posterunek sama ledwie nie padnie ofiarą zamachu?

Kalayna Price przygotowała dla czytelnika dużą dawkę emocji, akcja pędzi niczym sportowy samochód po drodze, a my siedzimy na miejscu pasażera i próbujemy nadążyć nad zmieniającym się krajobrazem. W przypadku tej książki nie może być w ogóle mowy o nudzie, autorka zasypuję nas coraz to nowszymi zagadkami do rozwiązania i zmusza tym samym do intensywnego myślenia - w głowie pojawiają się nurtujące pytania: kto, co, po co, na co, dlaczego - a najważniejsze jest to, że nieważne jak mocno by się starało poruszać szarymi komórkami, to dopóki autorka nie chciała, żeby czytelnik dowiedział się o czymś, to nie było szans na odkrycie tego - bynajmniej w moim przypadku tak było, gdyż obrót akcji niekiedy był tak szybki i zaskakujący, że niemal można było wypaść z fotela, podczas tej szalonej jazdy bez trzymanki.

Wielkim atutem tej książki jest wykreowany przez Price świat i bohaterowie go zamieszkujący. Alex Craft wprost niemożna nie lubić, jest to kobieta konsekwentna w swoich dążeniach, mająca swoje własne zdanie,  gotowa na wszystko, by ratować bliskie jej sercu osoby, niekiedy również uparta i irytująca swoim zachowanie, ale tylko 'detektywa' Falin'a Andrews'a. Jeśli już napomknęłam o tym przystojniaku, to muszę dodać, że wpasowuje się on idealnie w mój ulubiony typ bohatera - ach ta stanowczość i pewność siebie.

Zachwalając to dzieło nie mogę nie wspomnieć o świetnie napisanych dialogach. Autorka "Grobowej Wiedźmy" zdecydowanie zgłębiła tajemnice dobrze wyważonego humoru, przez co między innymi zaskarbiła sobie moją sympatię. 

Na koniec pragnę gorąco polecić tę wyśmienitą książkę czytelnikom spragnionym wrażeń, lubującym się w rozwiązywaniu zagadek, niemającym nic przeciwko dawce humoru i szczypcie elektryzującego napięcia między bohaterami.


Ocena: 10/10!
____________

1- Nie mam bladego pojęcia jak odmienić jej imię, więc tego nie robię ;)
2- Dla mniej wtajemniczonych jest to bohater filmu “Star Trek: Into The Darkness”
3 - Atticus O'Sullivan (Kroniki Żelaznego Druida)
4 - Mercedes Thompson (Seria o Mercy Thompson)środa, 11 grudnia 2013

Powrót do świata żywych...

Kto by pomyślał, że dwa lata mogą minąć jak jeden dzień - pamiętam jak rozpoczynałam moją przygodę z blogowaniem, ile sprawiało mi radości dzielenie się opinią na temat książek z innymi zapalonymi czytelnikami. Niestety rzeczywistość potrafi być naprawdę okrutna. Natłok zajęć sprawił, że zatraciłam się w wirze obowiązków i nie miałam już czasu, by robić to, co tak mocno pokochałam. Można by powiedzieć, że jeśli komuś na czymś zależy, to jest w stanie zrobić wszystko, by to osiągnąć - nie wiem czy moja wola była za słaba, czy może wyczerpałam swoją wenę twórczą, ale zaprzestałam działalności w świecie czytelniczym (oczywiście książki nadal czytałam - nie mogło być inaczej, gdyż jestem od nich uzależniona).
Zbliża się koniec roku i jest to dla mnie czas refleksji i głębszych przemyśleń, zresztą zapewne jak dla wielu ludzi., dlatego też zrobiłam sobie mały rachunek i doszłam do wniosku, że jeśli chcę, by moje marzenia i plany się spełniły, to muszę być konsekwentna i robić to, co sprawia mi przyjemność, inaczej mogę z góry stanąć na przegranej pozycji. Zamierzam więc powrócić do aktywnego uczestnictwa w blogowym świecie - może to będzie jedna recenzja na miesiąc, może jedna na tydzień,  ale będę miała świadomość i motywacje, by grać o jak najwyższe cele. Muszę niestety prosić Was o wyrozumiałość, gdyż trochę zardzewiałam i moje pióro nie jest w najlepszym stanie, ale postaram się dać z siebie wszystko, by moje "wypociny" były zrozumiałe i w jakiś sposób przydatne. Na koniec mojego filozofowania chciałabym się podzielić z Wami kolekcją książek, które zgromadziłam w czasie, kiedy była nieaktywna w szeregach :)


Na półkach brakuje serii Diabelskie Maszyny i pozostałych części Trylogii Czasu, gdyż pożyczyłam je koleżance ;)


środa, 28 września 2011

Stosik nr.7, 8 i 9 ;)

Oto moje wrześniowe zdobycze :)
Stosik nr. 7 - urodzinowy

1. Ucieczka z Auschwitz - Andriej Pogożew
2. Krzyk w niebiosa - Anne RiceStosik nr. 8 - promocja empik.com

1. Na psa urok - Kevin Hearne
2. Ukąszenie Pająka - Jennifer Estep
3. Znak Kości - Patricia BriggsStosik nr. 9 - promocja merlin.pl

1. Niewidzialna - Rachel Caine
2. Porzuceni - Meg Cabot
3. Spętani przez bogów - Josephine Angelini
4. Strąceni - Gwen Hayes
5. Księga wychodzenia za dnia - Mirosław Barwnik
6. Starożytny Egipt - Barry J. KempZ góry przepraszam za jakość zdjęć, ale gdzieś zaginęła moja cyfrówka i musiałam posłużyć się telefonem.

Bardzo ubolewam nad faktem, że przekroczyłam mój limit na książki - ponad 200 zł ! a w październiku czeka na mnie tak wiele premier książek, które koniecznie muszę mieć od razy - m.in. Cisza, Bezgrzeszna, Krwawe szaleństwo; nie wspominając już o serii Nocna Łowczyni, na którą zabrakło mi pieniędzy w tym miesiącu :(

Jak doskonale widać jestem uzależniona od kupowania książek, nie da się inaczej wytłumaczyć tego, co robię nagminnie, niż jako nałów i to całkiem poważny :D - mam nieprzeczytanych ok. 25, a teraz ponad 30 książek, a mimo to kupuję jeszcze nowe: przykładowo serię o Mercy Thompson mam skompletowaną całą(oczywiście wydanie polskie), a nawet nie przeczytałam 1 część ;P Czy Wy też macie podobne problemy ? Nie potraficie powstrzymać się przed kupieniem nowych książek, mimo że macie stertę innych w domu ? ;)

wtorek, 27 września 2011

TOP 10 - Dziesięć ulubionych lektur szkolnych!Top 10 to akcja, przy okazji której raz w tygodniu ma blogu pojawiają się różnego rodzaju rankingi, dzięki którym czytelnicy mogą poznać bliżej blogera, jego zainteresowania i gusta. Jeżeli chcesz dołączyć do akcji - w każdy piątek wypatruj nowego tematu na dany tydzień.     


Dziś przyszła pora na...  Dziesięć ulubionych lektur szkolnych!

1. Mistrz i Małgorzata Michaił Bułhakow - Uwielbiam całą książkę, jednak fragmenty z Behemotem czytałam najłapczywiej ;P2. W pustyni i w puszczy Henryk Sienkiewicz - Przygody Stasia i Nel pochłonęły mnie bez reszty. Wciąż pamiętam jak czytałam tę książkę przy nocnej lampce ;)


3. Balladyna Juliusz Słowacki - Mój pierwszy dramat ! Niestety bardzo szybko się czyta i pozostaje niedosyt...


4. Mitologia Jan Parandowski - Losy bogów i herosów niesamowicie mnie absorbują :)


5. Potop Henryk Sienkiewicz - Zdziwiłam się tym, jak bardzo spodobała mi się ta powieść ;) Potop okazała się taką perełką, mimo kiepskiego głównego bohatera i bezsensownego wątku romansowego - jakoś Kmicic i Oleńka nie przydali mi do gustu. Tę książkę uwielbiam przede wszystkim za pobocznych bohaterów: Zagłobę, Małego Rycerza i Jana Skrzetuskiego,


6. Lalka Bolesław Prus - muszę przyznać, że nie od razu pokochałam dzieło Prusa, na co w głównej mierze miała znienawidzono przeze mnie - od samego początku do końca - Izabela Łęcka, która irytowała mnie na każdym kroku. Przez pierwsze sto stron ledwo przebrnęłam, ale po przekroczeniu tej magicznej granicy, już nie mogłam oderwać się od Lalki - pokochałam tę powieść całym sercem, a zwłaszcza pamiętniki starego subiekta.


7. Zdążyć przed Panem Bogiem Hanna Krall -  Nie mogłam przejść obojętnie obok tego reportażu, po prostu nie dało się. Marek Edelman nie upiększa, nie koloryzuje faktów i chwała mu za to ! Dzięki temu otrzymaliśmy wyjątkową historię, co prawda smutną i tragiczną, ale jak najbardziej prawdziwą.


8. Dywizjon 303 Arkady Fiedler - lubię książki historyczne i cieszę się, że ktoś zainteresował się historią polskich lotników i oddał im w ten sposób należyty szacunek i uznanie.


9. Kamienie na szaniec Aleksander Kamiński - II wojna światowa jest dla mnie niezwykle ciekawą tematyką i bardzo chętnie sięgam po książki na jej temat. Cieszę się, że powstaje dość sporo takich książek, gdyż historia Zośki, Aleka i Rudego jest niezwykle wzruszająca, choć czasem tragiczna, ale  przede wszystkim piękna.


10. Romeo i Julia William Shakespeare - tej książki nie mogło zabraknąć w moim zestawieniu... taki klasyk musiał wywrzeć na mnie niemałe wrażenie :)

poniedziałek, 19 września 2011

TOP 10 - Dziesięć najpiękniejszych historii miłosnych!Top 10 to akcja, przy okazji której raz w tygodniu ma blogu pojawiają się różnego rodzaju rankingi, dzięki którym czytelnicy mogą poznać bliżej blogera, jego zainteresowania i gusta. Jeżeli chcesz dołączyć do akcji - w każdy piątek wypatruj nowego tematu na dany tydzień.     


Dziś przyszła pora na...  Dziesięć najpiękniejszych historii miłosnych!

1."Romeo i Julia" - Romeo i Julia

by Alicechan

2. "Duma i Uprzedzenie" - Elizabeth Bennet i Mr Fitzwilliam Darcy 


3. "Heretycka królowa" - Ramzes II i Nefertari


4. "Dary Anioła" - Clary i Jace

by Kara

5. "Władca Pierścieni" - Aragorn i Arwena


6. "Łowca Gildii" - Elena i Rafael

by Rasit Ra

7.  "Protektorat Parasola" - Alexia i Conall

by Claire
8.  "Saga Wiedźmin" - Geralt i Yennefer

by lagoonnw
 
9. "Magiczny Krąg" - Gemma i Kartik

by Crowontree
10. "Szeptem" - Patch i Nora


Bez zbędnych opisów wytypowałam moją TOP 10, choć przyznam, że było to niezwykle ciężkie zadanie, przynajmniej pod koniec listy - tu konkurencja była znacznie większa niż na początku, bo znam tyle wspaniałych historii miłosnych, że musiałam starannie wszystko wykalkulować, żeby ostatecznie zdecydować kto znajdzie się w rankingu, a kto nie ;) Napiszę tylko na koniec, że każda z wybranych przeze mnie historii jest unikatowa - jedna są bardziej ambitne, drugie mniej, ale każda z nich zapadła mi  głęboko w pamięć: czy to poświęceniem i oddaniem, czy też pasją i humorem.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...